Återgå Återgå

Profipress CR

Allmänt

Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar, rödgods och siliciumbrons kontrollerade enligt DVGW-​arbetsblad W 534 med DVGW-​godkännandemärke och rör av koppar enligt DIN EN 1057, enligt DVGW-​arbetsblad GW 392.
Lämpad för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988.
För formstabila utanpåliggande installationer av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

 • Visa mer
  Tätningselement
  EPDM

  Material
  koppar, rödgods: CC 499K
  Siliciumbrons*:CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (Allt material finns tillgängligt på 4MS positivlista 15 Mars 2017)

  Dimensioner/material
  Standardstorlekar: d 12; 15; 18
  Presskoppling med gänganslutning

  Användningsområden
  Dricksvatten
  Värme/inkoppling av radiatorer

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftområde
  De maximala drifttemperaturerna och trycken inom respektive användningsområde finns i den tekniska dokumentationen.

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

  *) Materialförändring beror på den pågående produktionsändringen från rödgods till den världsomspännande standardlegerade siliciumbronsen.
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy