Återgå Återgå

Profipress CR

Allmänt

Flödesoptimerat, förkromat presskopplingssystem av koppar (99,9% Cu-​DHP), rödgods eller siliciumbrons för förkromade kopparrör. Presskoppling för att skydda tätningselementet utrustat med cylindrisk rörledning. Presskraften appliceras framför och bakom sätet för tätningselementet. Lämplig för utvändiga och dolda installationer av fördelar- och stigningsledningar.

Markering
Tillverkare, rördimension, charge

 • Visa mer
  Presskoppling med SC‑Contur
  Oavsiktligt opressade anslutningar märks omedelbart under täthetskontrollen.
  Viega hjälper till att upptäcka opressade anslutningar i följande tryckintervall:
  min. vattentryck: 0,1 MPa/1 bar/14,5 PSI
  max. vattentryck: 0,65 MPa/6,5 bar/94,3 PSI
  min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI
  max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

  Sealing element
  EPDM (etylenpropylengummi), svart, förmonterad

  Dimensioner
  d12–18, stor­lekstill­gäng­lighet enligt nationella regelverk

  Verktyg
  Funktionssäkerheten för Viega-​presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att tillverka presskopplingarna rekommenderar på Viega att Viega-​pressverktyg används. Viega-​pressverktyg måste underhållas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

  Tillämpningsområden
  Dricksvatten
  Värme-/radiatoranslutning

  Note
  Användningen av systemet för andra än de beskrivna användningsområdena och medierna måste stämmas av med Viega! För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

  installationsområden
  Presskoppling godkänd enligt DVGW-​arbetsblad W 534 med DVGW-​kontrollmärke.
  Presskoppling avsedd för kopparrör enligt DIN EN 1057 och DVGW-​arbetsblad GW 392.
  För användning i värmeanläggningar, följ VDI-​riktlinjer 2035 och DIN EN 12828.

  Installationsområden
  Pressanslutningssystemet Profipress är lämpligt för skapande av dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988‑200 och EN 806‑2 med hänsyn till materialval i enlighet med DIN EN 12502‑1 och DIN 50930‑6. Kontakta Viega vid användning för andra användningsområden och om du är osäker på rätt materialval.
  För att undvika att gränsvärdena för kopparjoner överskrids får rör och kopplingar av koppar enligt tyska dricks­vatten­för­ord­ningen endast användas när pH-​värdet för dricksvattnet ≥ = 7,4 eller vid värden på pH = 7,0–7,4 om den totala mängden av organiskt kol inte överskrider TOC 1,5 mg/l!

  material presskontakt
  Koppar: 99,9 % Cu-​DHP
  rödgods: CC499K
  siliciumbrons: CC246E / CuSi4Zn9MnP

  Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!
  De senaste Z- och in­stalla­tions­di­men­sio­ner­na samt ytterligare teknisk information finns på Viega-​webbplatsen och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter kontinuerligt. optimerad.

  Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy