Integritetspolicy

Integritetspolicy

Användningen av vår Viega-hemsida och tillhörande undersidor är i princip möjlig utan att lämna personlig information, dvs personuppgifter. Om man vill använda sig av särskilda tjänster som erbjuds via Viegas hemsida kan det kräva en behandling av användarens personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter krävs, och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, hämtar vi ett medgivande av den berörda personen. Utom i sådana fall där en av databehandlingen är tillåtet med lagbaserade regler.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer av en person i fråga skall vara förenliga med kraven i dataskyddsförordningen och i enlighet med gällande landsspecifika bestämmelserna om skydd av uppgifter. Genom denna sekretesspolicy vill Viega informera allmänheten om innehåll, typ, omfattning och syftet med de personuppgifter som behandlas av Viega. Dessutom informeras berörda personer om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.

Viega vill skydda webbplatsens användare så bra som möjligt. De säkerhetsåtgärder som används motsvarar den senaste tekniken. Användarinformation behandlas konfidentiellt och skyddas mot obehörig eller oavsiktlig spridning. Användardata kommer varken att publiceras eller vidarebefordras till tredje part [MS1] utan uttryckligt föregående samtycke av användaren.

 1. Den för databehandlingen ansvariga personens namn och adress

Den person som är ansvarig enligt datakyddsförordningen, andra tilllämpliga dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Viega Holding GmbH & Co. KG (i denna integritetspolicy även nämnt som „Viega“)

Viega Platz 1, 57439 Attendorn

+49 (0) 2722 61-0

webmaster@viega.de

2. Namn och adress av uppgiftsskyddsombud

Uppgiftsskyddsombud för Viega koncernen är:

Firma VIA Consult GmbH & Co. KG

Herr Karsten Kunde

Adress

+49 2761 837511

datenschutz@viega.de 

3. Skapa Logg filer

Varje gång denna webbplats öppnas hämtar Viega genom ett automatiserat system in data och information från den uppringande datorn. Dessa lagras i loggfilerna på servern som levererar webbplatsen.

Följande data kan hämtas här:

 • IP-adress för den uppringande datorn

 • Datum och tid för åtkomst

 • Datum, URL och mängd data som hämtats.

 • Identifieringsdata för webbläsaren och operativsystemet för den anropande datorn.

 • Webbplats från vilken åtkomst eller omdirigering till denna webbplats ägde rum (referer).

 • Namnet på användarens[MS1]  internetleverantör

  IP-adressen överförs vid varje serverförfrågan så att servern vet vart svaret ska skickas. Varje Internet-användare tar emot IP-adressen från sin internetleverantör (ISP) så snart den ansluter till Internet. Internetleverantören (ISP) vet vilken IP-adress som tilldelats till vilken av sina kunder och när. Så länge IP-adressen är lagrad kan man teoretiskt via ISP:n identifiera abonnentens identitet. Vi och våra statistikleverantörer sparar därför IP-adressen endast i förkortad (anonymiserad) form och använder den endast för sessionsdetektering, för geolokalisering (ner till stadsnivå) och för försvar mot attacker. IP-adressen raderas omedelbart så att sparade data är anonym och på så sätt är det även via internetleverantörens omväg inte möjligt att tilldela användarens identitet.

  Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6 avsnitt 1f i GDPR.

  Behandlingen av uppgifterna tjänar till att leverera webbsidans innehåll, säkerställa funktionaliteten i våra informationstekniska system och att optimera webbplatsen. Uppgifterna i loggfilerna lagras alltid separat från andra personuppgifter. En utvärdering av personuppgifter för marknadsföring sker inte i detta sammanhang.

  För dessa ändamål har Viega ett legitimt intresse för bearbetning av uppgifter enligt artikel 6 avsnitt 1f i GDPR.

  Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. När det gäller insamling av information för att tillhandahålla webbplatsen sker det när besöket är klart. När det gäller lagring av data i loggfiler sker det efter högst sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I sådana fall tas IP-adresser för användare bort eller krypteras, så att en tillordning av den uppringande användaren inte längre är möjlig.

  En insamlingen av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är avgörande för webbplatsens funktion. För användaren finns det följaktligen ingen möjlighet att neka eller överklaga.

  4. Cookies

 • Viega använder cookies på denna webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller via webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren (och på så sätt även användaren) identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.
 • Följande data lagras och överförs i cookies:
 • (språkinställningar, objekt i en kundvagn, login information)
 • Dessutom använder vi cookies på vår hemsida som tillåter en analys av användarnas beteende på sidan.
 • På så sätt kan följande data överföras:
 • Nedan följer en lista över uppgifter som samlas in. Dessa kan vara, till exempel: Inmatade sökord, frekvens av sidvisningar, användning av webbplatsfunktioner.[MS1]
 • Nedan kommer vi att informera om vilka kakor som lagras, deras syfte och utgångsdatum:

 

NamnÄndamålArtVaraktighet
PHPSESSIDEn teknisk cookie för att tillhandahålla videor via Movingimage24PeriodWebbläsarsession
wt3_eidAnvändningsstatistik Webtrekk Varaktighet
6 månader
wt3_sid
   
wt_rla
   
Cookietips   
NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn   
datesFilterQ   
renderid   
period   
viega_noticelist_token   
wt_nbg_Q3   

 

 • Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av Cookies är artikel 6 avsnitt 1f i GDPR.
 •  
 • Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att underlätta användningen av webbplatser för användare. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa funktioner är det nödvändigt att webbläsaren igenkänns även efter en sidbrytning.
 •  
 • Användardata som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.
 •  
 • För dessa syften har Viega ett legitimt intresse för bearbetning av personuppgifter enligt artikel 6 avsnitt 1f i GDPR.
 •  
 • Cookies lagras på användarens dator och skickas därifrån till vår webbsida. Därför har användaren full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i den webbläsare som användaren använder kan användaren inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats kan det innebära att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas till fullo. 

5. YouTube

På denna webbplats har Viega integrerad YouTube komponenter. YouTube är en internetportal som tillåter videoutgivare att gratis ladda upp videoklipp och tillåter andra användare för gratis visning, betygsättning och kommentarer. Mer informationen om YouTube finns under: https://www.youtube.com/yt/abou<3748>t/de/.

YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Företaget YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Varje besök på en av sidorna på webbplatsen, som drivs av Viega och som innehåller en YouTube-komponent (YouTube-video), gör automatiskt att webbläsaren på användarens informationssystem får ett kommando att hämta motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Som en del av denna tekniska process vet YouTube och Google vilken specifik undersida på vår webbplats användaren besöker.

Om användaren är inloggad på YouTube samtidigt, ser YouTube (genom att en undersida som innehåller en YouTube-video hämtas) vilken specifik undersida våra webbplatsanvändare besöker. Denna information samlas in av YouTube och Google och tillordnas med användarens YouTube-konto.

Om en sådan överföring av information till YouTube och Google inte önskas av användaren kan den senare hindra användaren från att logga ut från sitt YouTube-konto innan användaren vill öppna vår webbplats.

Dataskyddsbestämmelserna publicerade av YouTube, som publiceras under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ informerar om insamling, behandling och användning av personuppgifter genom YouTube och Google.

6. Analysverktyg Webtrekk

Några av de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats används för statistisk analys.

Viega använder tjänsterna av företaget Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin, för att samla in statistiska uppgifter om användningen av vår hemsida och för att optimera vårt erbjudande i enlighet med detta. Webtrekk GmbH är certifierat för dataskydd, inom området Web Controlling Software (webkontrollprogram), genom TÜV Saarland. En del av certifieringen är en Audit på plats hos Webtrekk i Berlin och på plats hos Hostingleverantören, där insamling och bearbetning av spårningsdata kontrollerades för överensstämmelse med datasäkerhetsföreskrifter och för datasäkerhet.

Förutsättningar för denna certifiering har varit:

 • kravkatalog datasäkerhet - V1.3,
 • lagstadgade kraven på datasäkerhet,
 • riktlinjer för it-säkerhet för dagens tillgängliga teknik baserat på it-basskydd enligt BSI och ISO 27000,
 • testrapport TR00969.

I samband med ett besök på webbplatsen samlas några uppgifter (som överförs av webbläsaren) och utvärderas för vår webbkontroll. Insamlingen görs med en pixel, som är integrerad på varje hemsida. Följande data samlas in:

 • Request (filnamn av den begärda filen)

 • Browsertyp/ -version (t.ex: Internet Explorer 11.0)

 • Browserspråk (t.ex: tyska)

 • använt operativsystem (t.ex: Windows 10)

 • intern upplösning i webbläsarfönstret

 • skärmupplösning

 • Aktivering av Javascript

 • Java på/av

 • Cookies på/av

 • Färgdjup

 • Referrer URL (sidan som besöktes innan)

 • IP-adresse – anonymiseras omedelbart och raderas efter bearbetning

 • Klockslag vid åtkomst

 • Klicks

En mer detaljerad lista över informationen som överförts http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung.html Webtrekk sparar IP-adressen endast i förkortad (anonymiserad) form och använder den endast för sessionsdetektering, för geolokalisering och för försvar mot attacker. IP-adressen raderas sedan omedelbart så att den insamlade data är anonym.

Webtrekk använder följande cookies:

 • Session-Cookie (för sessionsdetektering, livstid: en session)
 • Långtidscookie (för att upptäcka nya/befintliga kunder:
 • Opt-out-Cookie (stoppcookie vid invändning mot spårning: 60 månader)

Användaren kan i sina webbläsarinställningar ange om cookies får användas eller inte. Om användaren inte vill spåras specifikt för Viegas webbplats kan användaren göra invändningar mot spårningen. För komplettering och att slutföra sin invändning kan användaren klicka på följande länk:

Mer informationen finns på hemsidan av Webtrekk GmbH: http://www.webtrekk.com zu finden.

7. Nyhetsbrev

Om användaren abonnerar på Viega-nyhetsbrevet kommer data från motsvarande registreringsmall att överföras till Viega.

Vid anmälan till nyhetsbrevet lagras användarens IP-adress, datum och tid för registreringen. Detta görs för att förhindra missbruk av tjänster eller e-postadresser. En överföring av dessa data till tredje part sker inte. Ett undantag gäller om det finns en laglig skyldighet att överföra data.

Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är användarens samtycke enligt artikel 6 avsnitt 1a i GDPR.

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst avslutas av användaren. Likaså samtycket till lagring av personuppgifter kan återkallas när som helst. Det finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

Dessutom kan användaren också avsluta prenumerationen genom ett e-postmeddelande till följande adress: newsletter@viega.de eller datenschutz@viega.de.

8. Ytterligare onlinetjänster

Från vår hemsida kan användaren nå ytterligare online-erbjudanden från Viega, t.ex. leverantörsportalen och karriärportalen. För dessa erbjudanden gäller också denna sekretesspolicy.

För vissa formulär krävs inmatning av personuppgifter av användaren. Uppgifterna i registreringsmallen sänds till Viega och lagras uteslutande för Viegas interna användning.

När du använder registreringsmallen sparas IP-adress samt datum och tidpunkt för användningen.

Detta görs för att förhindra missbruk av tjänsterna. En överföring av dessa data till tredje part sker inte. Ett undantag gäller om det finns en laglig skyldighet att överföra data.

Delvis lagras även för- och efternamn, telefon, e-postadress, postadress och företaget av kunden.

Insamlingen av dessa data är nödvändig för att kunna tillhandahålla önskat innehåll eller tjänster. På samma sätt används insamlingen endast för behandling av data eller för att kunna ta kontakt.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av uppgifterna, som överförs med hjälp av en inmatningsmask, är artikel 6 avs. 1f i GDPR. Om kontakten syftar till att ingå ett avtal är en ytterligare rättslig grund för bearbetningen artikel 6 avs. 1b i GDPR.

Användaren har möjlighet att när som helst ta bort eller ändra lagrade data. Användaren får när som helst information om lagring av hans personuppgifter.

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. 

9.  Möjligheter för att kontakta oss
 

Det finns ett kontaktformulär på webbplatsen som kan användas för elektronisk kontakt. Alternativt kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen. Om användaren kontaktar Viega via en av dessa kanaler sparas personuppgifter som överförs av användaren automatiskt. Dessa uppgifter inkluderar alltid för- och efternamn, telefon, e-postadress och företag. Ytterligare data kan anges av användaren.

Insamlingen används endast för behandling av data eller för att kunna ta kontakt med användaren. En överföring av dessa data till tredje part sker inte.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av uppgifterna, som överförs med hjälp av e-post, är artikel 6 avs. 1f i GDPR. Om kontakten via e-post syftar till att ingå ett avtal är en ytterligare rättslig grund för bearbetningen artikel 6 avs. 1b i GDPR.

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar oss endast för att bearbeta kontaktförfrågan. Vid kontakt via e-post inkluderar detta också det nödvändiga berättigade intresset för behandling av data.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem.

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. För personuppgifterna från inmatningsmallen av kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fallet motsvarande kommunikation med användaren är avslutad. Kommunikationen avslutas när det kan härledas från omständigheterna att den relevanta frågan eller ärendet slutligen har färdigbehandlats.


10. Rutinmässig borttagning och blockering av personuppgifter

I allmänhet bearbetar och lagrar Viega personuppgifter endast så länge som nödvändigt för att uppnå syftet med lagring. Dessutom kan sådan lagring ske om den föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-bestämmelser, lagar eller andra förordningar som Viega måste följa. Blockering eller borttagning av uppgifter sker också om en lagringsperiod som föreskrivs i de angivna standarderna löper ut, om det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående av kontrakt eller för att uppfylla ett avtal.

Så snart lagringsändamålet faller bort eller en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda föreskrifter löper ut, blockeras eller raderas personuppgifter rutinmässigt.

11. Den berörda personens rättigheter

Om användarens personuppgifter behandlas är användaren en berörd part enligt GDPR och han har följande rättigheter mot Viega:

11.1     Rätten till information om uppgifter

Användaren kan begära information av Viega huruvida personuppgifter som rör honom behandlas av oss.

Om sådan behandling förekommer kan Viega's användare begära information om följande:

a.         syften med vilka personuppgifterna behandlas;

b.         kategorierna av personuppgifter som behandlas;

c.         mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna i samband med användaren har lämnats eller kommer inte lämnas;

d.         den planerade tiden av lagring av användarens personuppgifter eller, om specifik information saknas, kriterier för att bestämma varaktigheten för lagringen;

e.         rätten att rätta till eller radera personuppgifter om användaren, rätt att begränsa processen av behandlingen genom den ansvariga eller en rätt att göra invändningar mot sådan behandling;

f.          att det finns rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet:

g.         att all tillgänglig information om ursprung av data, om personuppgifterna inte samlas in från användaren.

h.         förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och - åtminstone i dessa fall - tydlig information om det aktuella tillvägagångssättet och omfattningen och avsedda effekterna av en sådan behandling för användaren.

Användaren har rätt att begära information om huruvida personuppgifterna om användaren överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan användaren begära att bli underrättad om lämpliga garantier i enlighet med. artikel 46 i GDPR i samband med överföringen av information.

11.2     Rätt till rättelse

Användaren har rätt till rättelse och/eller komplettering mot Viega om de behandlade personuppgifterna om honom är felaktiga eller ofullständiga. Viega måste utföra korrigeringen utan dröjsmål.

11.3     Rätt till begränsning av behandlingen

Under följande förutsättningar kan användaren begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter:

a.         om användaren anser att personuppgifterna är felaktiga under en period som gör det möjligt för Viega att verifiera riktigheten av personuppgifterna,

b.         behandlingen är olaglig och användaren avvisar borttagandet av personuppgifterna och i stället kräver begränsning av behandlingen av personuppgifterna;

c.         Viega inte längre behöver användarens personuppgifter i syftet som behandlingen gällde, men användaren behöver sina personuppgifter i syfte att försvara, utöva eller göra gällande sina lagstadgade rättigheter, eller

d.         om användaren överklagar behandlingen enligt artikel 21 avsnitt 1 i GDPR och det är ännu inte säkert om Viegas legitima skäl överväger användarens anförda grunder.

Om behandlingen av personuppgifter om användaren är begränsad, får denna information - oavsedd lagringen - endast användas med användarens samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller viktiga allmänna intressen av Unionen eller en medlemsstats intresse.

Om behandlingen efter ovan nämnda förutsättningar har begränsats underrättas användaren av Viega innan begränsningen upphävs.

11.4     Rätt till borttagning (att glömmas)

11.4.1. Skyldighet att radera

Personuppgifterna om användaren är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller har behandlats på annat sätt.

a.         Användaren återkallar sitt samtycke, som ligger till grund för behandlingen enligt art 6 avs 1a eller artikel 9 avsnitt 2a i GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för en bearbetning.

b.         Användaren återkallar sitt samtycke, som ligger till grund för behandlingen enligt art 6 avs 1a eller artikel 9 avsnitt 2a i GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för en bearbetning.

c.         Du överklagar enligt art 21 avs 1 GDPR mot behandlingen och det föreligger inga tidigare motiverade skäl till behandlingen, eller användaren överklagar enligt art 21 avs 2 GDPR mot en bearbetning.

d.         Personuppgifterna om användaren behandlades olagligen.

e.         Det är nödvändigt att radera personuppgifter om användaren för att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i de medlemsstater som gäller för Viega.

f.          Personuppgifterna om användarna samlades in samband med tjänster av informationssamhället som erbjuds i enlighet med artikel 8 avsnitt 1 i GDPR.

11.4.2. Information till tredje part

Har Viega gjort offentlig personuppgifter om användaren och är Viega enligt artikel 17 avs 1 i GDPR skyldig att radera dessa uppgifter, ska Viega vidta lämpliga åtgärder, beroende på till förfogande stående teknologi och implementeringskostnader, för att informera de ansvariga som behandlar användarens personuppgifter att användaren, som av Viega berörd person, har begärt att alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller replikationer av dessa personuppgifter ska raderas.

11.4.3. Undantag

Rätten att radera existerar inte om behandlingen är nödvändig för

a.         att utöva rätten till yttrandefrihet och information;

b.         att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionsrätten eller de medlemsstater som Viega är föremål för eller utföra en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av uppdrag av offentlig myndighet som delegeras till Viega pga allmänt intresse eller för utövande av offentlig makt som delegerats till Viega;

c.         pga allmänt intresse inom området folkhälsa enligt artikel 9 avsnitt 2h och 2i och artikel 9 avsnitt 3 i GDPR;

d.         för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapligt eller historiskt forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89 avs 1 i GDPR och under avsnitt 1 nämnd rätt sannolikt göra det omöjlig eller försvåra att uppnå syftet med bearbetningen eller

e.         för att hävda, utöva eller försvara garanterade rättigheter.

11.5     Rätt till information

Om användaren mot Viega har gjort gällande rätten till rättelse, upphävande eller begränsning av behandlingen, är Viega vara att meddela eller skicka alla mottagare som har lämnats motsvarande personuppgifter till, dessa korrigeringar eller borttagning av data eller begränsning av behandling måste meddelas till alla, utom när detta visar sig vara omöjligt eller inbegripa en oproportionell ansträngning.

Användaren har rätt bli informerad av Viega om dessa mottagare.

11.6     Rätt till dataöverföring

Användaren har rätt att ta emot personuppgifter som hen har tillhandahållit till Viega i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format. Dessutom har användaren rätt att överföra dessa data till en annan ansvarig person utan hinder av Viega, till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att

a.         behandlingen sker med samtycke enligt artikel 6 avsnitt 1a i GDPR eller artikel 9 avsnitt 2a i GDPR eller enligt ett avtal enligt artikel 6 avsnitt 1b i GDPR och

b.         bearbetningen görs med hjälp av automatiserade procedurer.

Vid utövandet av denna rätt har användaren också rätt att personuppgifterna om användaren sänds direkt från en person som är ansvarig till en annan ansvarig, så långt det är tekniskt genomförbart. Friheter och rättigheter av andra personer får inte försämras därigenom.

Rätten till dataöverförbarhet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av officiell auktoritet och makt som tilldelats Viega.

11.7     Rätt att överklaga

Du har rätt att när som helst, av skäl som härrör från användarens speciella situation, överklaga mot behandlingen av personuppgifterna om användaren, som behandlas på grund av artikel 6 punkt 1e eller f i GDPR tar en invändning. Samma gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Viega behandlar nu inte längre personuppgifterna om användaren, såvida inte Viega kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger användarens intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen syftar till att hävda, utöva eller försvara garanterade rättigheter.

Om personuppgifterna rörande användaren behandlas för att kunna driva direktmarknadsföring har användaren rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna som används i syfte att göra sådan reklam; detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktmarknadsföring.

Om användaren motsätter sig en behandlingen i syften för direktmarknadsföring, kommer personuppgifterna om användaren inte längre behandlas för sådana ändamål.

Användaren har då möjlighet att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster - oberoende av direktiv 2002/58/EG - att utnyttja rätten till invändning genom automatiserade förfaranden.

11.8     Ångerrätt att återkalla samtyckesförklaringen

Användaren har rätt att när som helst återkalla sin samtyckesförklaring. Återkallandet av sitt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som utförts på grund av samtycket fram till återkallandet.

11.9     Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering (profiling)

Användaren har rätt att inte utsättas för att bli föremål av ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling - inbegripet profilering - ett beslutet som märkbart påverkar honom/henne. Detta gäller dock inte om beslutet

a.         krävs för ingående eller utförande av ett avtal mellan användaren och Viega,

b.         är tillåtet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som Viega är föremål för, och att lagstiftningen innehåller rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och användarens legitima intressen, eller

c.         det sker med uttryckligt samtycke från användaren.

Dessa beslut får emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 punkt 1 i GDPR, om inte artikel 9 punkt 2a eller g gäller och rimliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheterna och friheterna och användarens legitima intressen.

När det gäller fall som nämns under punkt i och c vidtar Viega lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter och legitima intressen av användaren, vilket inkluderar åtminstone rätten att påverka så att en person ingriper för Viegas räkning, dvs. framlägga Viegas egen syn på saken och rätten att överklaga beslutet.

11.10   Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar ett förvaltningsrättsligt eller annat rättsmedel har användaren rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstaten där hen är bosatt, arbetsplatsen eller platsen för den misstänkta brottet befinner sig, om användaren anser att behandlingen av personuppgifter som rör användaren bryter mot GDPR.

Tillsynsmyndigheten, där klagomålet/överklagandet lämnades in, underrättar den klagande om status och resultat av överklagandet, inklusive möjligheten av ett rättsmedel i enlighet med artikel 78 i GDPR.

12. Rättslig grund för bearbetning

I den mån som Viega erhåller användarens samtycke till behandling av personuppgifter, gäller artikel 6 avsnitt 1a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal som användaren är part i, gäller artikel 6 punkt 1b i GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för bearbetningsprocesser som krävs för att genomföra förhandlingsåtgärder inför ett avtal.

I den utsträckning som behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som Viega är föremål för, anges artikel 6 punkt 1c i GDPR som rättslig grund.

I händelse av att användarens eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, anges artikel 6 punkt 1d i GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda Viega eller en tredje parts legitima intressen och om dessa intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte råder över det första intresset, då anges artikel 6 punkt 1f i GDPR som rättslig grund för bearbetning. Viegas legitima intressen ligger i genomförandet av verksamheten som Viega bedriver.

 

 

 

 

Din kontaktperson