Legal hänvisning

Copyright
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Alla rättigheter förbehålles. Alla bilder, text, grafik, ritningar, videor, filmer, animationer, ljud och andra verk på denna webbplats är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, om inte annat anges. All imitation och modifiering är förbjuden. All lagring, kopiering, distribution, vidareutveckling och reproduktion är uttryckligen förbjuden utan föregående skriftligt samtycke från Viega Holding GmbH & Co. KG. Vi ber att få påpeka att verk på denna webbplats delvis är föremål för immateriella rättigheter .


Varumärken
Om inget annat anges är alla varumärken som används på denna webbplats (logotyper, ord- och ord-/figurmärken) skyddade av varumärkeslag för Viega Holding GmbH & Co. KG och får inte användas av tredje part utan föregående skriftligt samtycke från Viega Holding GmbH & Co. KG och kan inte användas i någon form.

Ansvar
Allt innehåll på denna webbplats sammanställs med stor omsorg. Trots detta kan vi inte garantera informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet och en permanent problemfri åtkomst till webbplatsen. Viega tar inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser, till vilka hänvisas eller länkas till från denna webbplats. Skadeståndsskyldighet för lätta försumlighetsöverträdelser utesluts, såvida det inte finns några väsentliga avtalsförpliktelser och det inte rör sig om ett brott mot liv, kropp eller hälsa. Detsamma gäller överträdelser av våra juridiska ombud och/eller våra ställföreträdare. Anspråk enligt lagen om ansvar för defekta produkter förblir opåverkade.


Det på viega.de webbsida använda begreppet "Viega" avser beroende på kontext antingen Viega-gruppen, som består av Viega Holding GmbH & Co KG och dess direkta eller indirekta dotterbolag eller Viega-varumärket. De enskilda företagen i Viega-gruppen är juridiskt separata och oberoende enheter och agerar självständigt som sådana. Termen "Viega" skall därför inte nödvändigtvis förstås som en hänvisning till ett visst företag i Viega-gruppen.