Återgå Återgå

Megapress G

Allmänt

Flödesoptimerat pressan­slut­nings­sy­stem av olegerat stål 1.0308 med externt galvaniserad zink-​nickelbeläggning för svart och pulverlackerat galvaniserat stålrör. Presskoppling med skärring i rostfritt stål för att säkerställa anslutningens mekaniska styrka. Lämplig för utvändiga och dolda installationer av fördelar- och stigningsledningar.

Markering
Tillverkare, rördimension, charge, gul punkt på presslut, gul fyrkant med text »Gas MOP 5/GT5«, borttagbart gult klistermärke som pressningsindikator

 • Visa mer
  Presskoppling med SC‑Contur
  Oavsiktligt opressade anslutningar märks omedelbart under täthetskontrollen.
  Viega hjälper till att upptäcka opressade anslutningar i följande tryckintervall med tryckluft eller inerta gaser:
  min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI
  max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

  Sealing element
  HNBR (hydrerat akryl­ni­tril­butadien­gum­mi), pro­filtät­ning­s­ele­ment, gul, förmonterad

  Dimensioner
  D½ –2, stor­lekstill­gäng­lighet enligt nationella regelverk

  Verktyg
  Funktionssäkerheten för Viega-​presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att tillverka presskopplingarna rekommenderar på Viega att Viega-​pressverktyg används. Viega-​pressverktyg måste underhållas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

  Tillämpningsområden
  Naturgas/gasol
  Tryckluftssystem
  Värmeolja
  Dieselbränsle

  Note
  Användningen av systemet för andra än de beskrivna användningsområdena och medierna måste stämmas av med Viega! För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

  installationsområden
  Lämpligt för stålrör enligt EN 10255, EN 10220/EN 10216‑1, EN 10220/EN 10217‑1.
  Gaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260 i gasinstallationer enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600)/DVFG-​TRF 2021.
  Naturgas/gasol i gasfas för hemmabruk och kommersiell användning, kontrollerat enligt DVGW-​arbetsblad G 5614-B1.
  Presskopplingsgodkännande enligt DVGW-​reg.-nr DG-4550CQ0400.

  Driftvillkor gas- och gasolanläggningar
  driftstemperatur -20°C till +70°C (-4 °F till +158 °F)
  driftstryck max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  driftstryck vid HTB-​krav 650°C (1202 °F)/max 30 minuter 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

  Driftvillkor uppvärmning av värmeolja- och dieselbränsleinstallation
  driftstemperatur max. 40°C / 104 °F
  driftstryck -0,05 till +0,5 MPa (-0,5 till +5 bar / -7,25 till +72,5 PSI)

  material presskontakt
  Stål 1.0308

  Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!
  De senaste Z- och in­stalla­tions­di­men­sio­ner­na samt ytterligare teknisk information finns på Viega-​webbplatsen och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter kontinuerligt. optimerad.

  Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy