Återgå Återgå

Profipress

Allmänt

Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar och rödgods kontrollerade enligt DVGW-​arbetsblad W 534 med DVGW-​godkännandemärkning och rör av koppar enligt EN 1057, enligt DVGW-​arbetsblad GW 392.
Lämpad för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988.
För formstabila utanpåliggande installationer av vånings- och stigarledningar i Viegas system.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

 • Visa mer
  Märkning
  Grön punkt på pressmuffen

  Tätningselement
  EPDM, svart (etylen-​propylen-​dien-​kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

  Dimensioner/material
  Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av koppar
  XL-​storlekar: d 64,0; 66,7; 76,1; 88,9; 108,0 av koppar
  XL-​storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0 av rödgods
  Presskoppling med gänganslutning av rödgods: d 12–54; 76,1–108,0
  Presskoppling med gänganslutning av koppar: d 64,0

  Användningsområden
  Dricksvatten
  Värme/inkoppling av radiatorer
  Regnvatten
  Tryckluft, inerta gaser
  Kylvattenledningar
  Industri
  Anläggningskonstruktion

  Specialtillämpningar
  med EPDM-​tätningselement, från tillverkaren
  • Stationära sprinklersläckningssystem – med VdS-​certifikat G 4980009 för storlekarna DN20–DN50 tillsammans med kopparrör enligt EN 1057 R290 (hårda)
  • Solvärmeanläggningar med plana solfångare
  med FKM-​tätningselement (tillbehör)
  • Solvärmeanläggningar med plana solfångare/vakuumsolfångare
  • Fjärrvärme- och lågtrycksånganläggningar
  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftområde
  Dricksvatteninstallationer
  • Drifttemperatur max 85 °C
  • Drifttryck max 1,6 MPa
  Värmeinstallationer
  • Drifttemperatur max 110 °C
  • Drifttryck max 1,6 MPa

  Observera
  Observera flödesriktning!
  Komponenter av koppar får inte monteras framför galvaniserade järnmaterial!

  Observera – användningsgränser dricksvatten
  Rör och kopplingar av koppar får endast användas när pH-​värdet för dricksvattnet är ≥ 7,4 eller när den totala mängden av organiskt kol inte överskrider TOC ≤1,5 mg/l med värde mellan pH = 7,0‑7,4!

  Observera – användningsgränser värmeanläggningar
  Obs. VDI 2035 och DIN EN 12828!

  Godkännelser
  Profipress (d 12–54)
  • DVGW-​Reg.-No. DW-8511BQ0586
  Profipress XL (d 64.0)
  • DVGW-​Reg.-No. DW-8511BQ0586

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceverkstäder.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

  Tillbehör för användning med Easytop-​armaturer se produktområdet sys­temav­stäng­nings­venti­ler.
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy