Återgå Återgå

Sanpress Inox G

Allmänt

Flödesoptimerat presskopplingssystem med presskopplingar och rör av rostfritt stål 1.4401. Presskoppling för att skydda tätningselementet utrustat med cylindrisk rörledning. Presskoppling från d64,0 med skärring i rostfritt stål för att säkerställa anslutningens mekaniska styrka. För skydd är rör utrustade med rörproppar. Presskraften appliceras framför och bakom sätet för tätningselementet. Lämplig för utvändiga och dolda installationer av fördelar- och stigningsledningar.

Markering
Tillverkare, rördimension, charge, gul punkt på presslut, gul rektangel med inskription »Gas MOP 5 / GT5« för Sanpress Inox G-​kontakter, gul rektangel med inskription »Gas MOP 5 / GT1« för Profipress G-​kontakter gjorda av pistolmetall, gul rörplugg, borttagbart orange klistermärke som pressningsindikator från d64,0

 • Visa mer
  Presskoppling med SC‑Contur
  Oavsiktligt opressade anslutningar märks omedelbart under täthetskontrollen.
  Viega hjälper till att upptäcka opressade anslutningar i följande tryckintervall med tryckluft eller inerta gaser:
  min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI
  max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

  Sealing element
  HNBR (hydrerat akryl­ni­tril­butadien­gum­mi), gult, förmonterat

  Dimensioner
  d15–108,0

  Verktyg
  Funktionssäkerheten för Viega-​presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att tillverka presskopplingarna rekommenderar på Viega att Viega-​pressverktyg används. Viega-​pressverktyg måste underhållas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

  Tillämpningsområden
  Naturgas/gasol
  Värmeolja
  Dieselbränsle

  Note
  Systemkomponenterna ska skyddas mot höga klo­rid­kon­cent­ra­tio­ner både från mediet och genom yttre påverkan. Användningen av systemet för andra än de beskrivna användningsområdena och medierna måste stämmas av med Viega! För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

  installationsområden
  Presskopplingssystem med presskopplingar och rör enligt DIN EN 10088, DVGW-​arbetsblad GW 541.
  Presskopplingsgodkännande för rostfritt stål enligt DG-8531BR0333.
  Presskopplingsgodkännande för rödgods enligt DG-8531BP0069.
  Gaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260 i gasinstallationer enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600)/DVFG-​TRF 2021.
  Gasoler i gasfas för hemmabruk och kommersiell användning, kontrollerade enligt DVGW-​arbetsblad G 5614.
  Rörledningar för eldningsolja enligt DIN 51603 och rörledningar för dieselbränsle som sug- och tryckledningar enligt DIN EN 590 med hänsyn till byggkontrollants generella godkännande Z-38.4‑1.

  Driftvillkor gas- och gasolanläggningar
  driftstemperatur -20°C till +70°C (-4 °F till +158 °F)
  driftstryck max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  driftstryck vid HTB-​krav 650°C (1202 °F)/max 30 minuter 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

  Driftvillkor uppvärmning av värmeolja- och dieselbränsleinstallation
  driftstemperatur max. 40°C / 104 °F
  driftstryck -0,05 till +0,5 MPa (-0,5 till +5 bar / -7,25 till +72,5 PSI)

  material presskontakt
  Rostfritt stål 1.4401

  Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy