Återgå Återgå

Sanpress väggfäste

med SC‑Contur
  • rödgods eller siliciumbrons
  • pressanslutning, Rp-​gänga

utrustning

EPDM tätningselement, fastsättningsfläns

Modell 2225.5

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

d Rp VE artikel RSK-​nr mängd
12 ½ 5 291 013 1769339
14 ½ 5 444 044
15 ½ 5/100 107 345 1769340
16 ½ 5 444 556
18 ½ 5/50 281 502 1769341
18 ¾ 5 335 236 1769342
22 ½ 5 335 229 1769343
22 ¾ 5 116 057 1769344

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

d Rp filstorlek artikel RSK-​nr
12 ½ 208,0 kB 291 013 1769339
14 ½ 132,1 kB 444 044
15 ½ 208,0 kB 107 345 1769340
16 ½ 131,1 kB 444 556
18 ½ 278,1 kB 281 502 1769341
18 ¾ 97,0 kB 335 236 1769342
22 ½ 181,3 kB 335 229 1769343
22 ¾ 103,1 kB 116 057 1769344

Z-dimensioner

d Rp Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] L4 [mm] Z1* [mm] Z2* [mm] L1* [mm] L2* [mm] L3* [mm] L4* [mm] artikel RSK-​nr
12 ½ 23 10 40 20 11 21 291 013 1769339
14 ½ 25 12 44 22 13 21 444 044
15 ½ 22 13 44 22 13 19 24 12 46 21 13 22 107 345 1769340
16 ½ 25 12 44 22 13 21 444 556
18 ½ 22 12 44 22 15 19 24 12 46 21 15 22 281 502 1769341
18 ¾ 28 13 50 24 16 21 335 236 1769342
22 ½ 27 15 50 24 18 21 335 229 1769343
22 ¾ 27 16 50 27 19 21 116 057 1769344

Nedladdningar