Återgå Återgå

Seapress T-rör

  • CuNiFe
  • pressanslutningar

utrustning

EPDM-​tätningselement

Modell 0318

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

d1 d2 d3 VE artikel mängd
15 15 15 10 453 473
22 22 22 10 453 480
28 28 28 4 453 497
35 35 35 4 453 503
42 35 42 2 453 534
42 42 42 2 453 510
54 35 54 2 453 541
54 42 54 2 453 558
54 54 54 2 453 527

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

d1 d2 d3 filstorlek artikel
15 15 15 53,8 kB 453 473
22 22 22 54,6 kB 453 480
28 28 28 59,2 kB 453 497
35 35 35 65,2 kB 453 503
42 35 42 64,6 kB 453 534
42 42 42 57,7 kB 453 510
54 35 54 57,2 kB 453 541
54 42 54 62,1 kB 453 558
54 54 54 56,7 kB 453 527

Z-dimensioner

d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] vikt [g] artikel
15 15 15 19 11 19 41 33 41 81 453 473
22 22 22 22 15 22 45 38 45 157 453 480
28 28 28 24 19 24 48 43 48 192 453 497
35 35 35 26 22 26 52 48 52 268 453 503
42 35 42 22 29 22 58 55 58 403 453 534
42 42 42 29 29 29 65 65 65 527 453 510
54 35 54 26 35 26 68 61 68 558 453 541
54 42 54 29 35 29 69 71 69 629 453 558
54 54 54 35 35 35 75 75 75 686 453 527

Nedladdningar

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy