Advantix Top badkarsavlopp

Modell 4914.20

Advantix Top badkarsavlopp

  • för Våtrumsskydd (klinker)med tätningsmembran
  • system dimension 100

Tillbehör

Vattenlås och backflödessäkring justerbar 35–50 mm, möjlig rengöring av anslutningsledningen, påbyggnad 100x100 mm vridbar och höjdjusterbar, galler av rostfritt stål 1.4301, byggskydd, Schlüter-​KERDI tätningsmanschett, tätningsfläns, ljuddämpningsmatta, avtagbart vattenlås

Teknisk data

belastningsklass K=300 kg
utloppkapacitet 10 mm (enligt EN 1253) 0,75 l/s
dräneringskapacitet 20 mm (enligt EN 1253) 0,8 l/s

Hänvisning

Med denna brunnsmodell är det inte möjligt att uppnå tillräcklig golvtjocklek, vid den lägsta inbyggnadshöjden. Därför skall detta tas i beaktande redan i planeringsfasen. En möjlig lösning med alternativ klinkertjocklek och/eller beläggning med epoxy bör övervägas i planeringsfasen!
kvalitetskontroll enligt DIN EN 1253

Modell 4914.20


Artikeltabell

Art nr mängd
669 249 1)
669 256 2)
DN BH VA PU
50 85–120 1
50 85–120 1
BH = Bygghöjd
VA = vågrätt avlopp
1) påbyggnad med ram av plast
2) påbyggnad med ram av rostfritt stål 1.4404

Sprängritning

Advantix Top badkarsavlopp
  • 1 - Advantix tätningsmanschett - Modell 4925.20 (556419)
  • 2 - Advantix galler - Modell 4933.3
  • 3 - Advantix påbyggnadsram - Modell 4922.2 (534516)
  • 4 - Advantix dopprörset - Modell 4973.91 (669386)

CAD-filer

Bakgrund Ljus Modelltyp
Vit Ljusgrå Blågrå Mellangrå Mörkgrå
Headlights Toplights Ljus av
Modelltyp: platt Modellplatta 1 Modellplatta 2

Filformat
(Vänligen välj)

Art nr
669 249
669 256
DN BH VA filstorlek
50 85–120 17,6 MB
50 85–120 12,4 MB
BH = Bygghöjd
VA = vågrätt avlopp