Avlopp för diskhoar, vaskar och apparater

Användningssyften

Användningssyften

Avloppsventiler för diskhoar
Vattenlås
Avlopp för handfat
Avlopp för apparater
Avlopp för gipsfångvaskar