Återgå Återgå

Viegas presskopplingar säkerställer kvalitet

Med Viegas rörledningssystem/rörsystem/presskopplinggsystem är användningsområden nästan obegränsade. Viega erbjuder dig rörsystem med presskoppling som omfattar dricksvatten, gas, värme och andra användningar i byggnader, industrianläggningar och skepp. Hos oss hittar du alla tillbehör som kan behövas för en installation av VVS-system eller VVS-produkter. Våra produkter är designade och konstruerade för att hålla högsta möjliga kvalitet och säkerhet under lång tid.

För oss på Viega börjar allt med materialet. Om vi inte har tillräckligt bra material att arbeta med kommer inte heller vår slutprodukt att motsvara våra högt ställda förväntningar. Därför tar vi själva hand om vår produktion av våra produkter. På våra egna anläggningar kan vi själva kontrollera hela produktionen, från råvara till färdig koppling, för att se till att samtliga produkter håller högsta kvalitet. När det kommer till dricksvatten är materialvalet av största vikt. Utan undantag använder vi därför material som inte innebär någon risk för att dricksvattnets egenskaper förändras.

På så sätt skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för att dricksvattnet förblir rent och av högsta kvalitet.

Rörsystem Katalog

Pressdelar och pressverktygsdesign

Det centrala i systemet är Viegas världsberömda pressteknik med SC-Contur. Den sammanbinder alla installationssystem säkert med varandra och ger därigenom en mycket ekonomisk totallösning. Viega sätter som en av de mest framgångsrika systemleverantörerna internationella standarder inom byggteknik. Viega pressrördelssortiment omfattar allsidiga installations- och anslutningsvarianter, också i stora dimensioner. Det ger en ovanlig bredd av praktiska lösningar med ett stort sortiment av många olika pressrördelar – från böjar, vinklar, T-stycken, gängövergångar, muffar, skruvförband till armaturer med pressanslutning.

I samband med presstekniken har Viega tänkt på alla eventualiteter, också på det tillfälle när en koppling av misstag inte pressas vid en installation. Därför har alla Viega pressrördelar den patenterade SC-Conturen som visas på den färgade markören på pressrördelens vulst. SC-Contur gör att opressade kopplingar upptäcks ögonblickligen. Mediet rinner synligt ut när anläggningen fylls eller tryckprovas. Den krävande kontrollen av de enskilda kopplingarna reduceras på detta sätt till ett minimum. Förutom den dubbla pressningen av presskopplingen och den cylindriska rörföringen har med SC-Contur en avgörande säkerhetsfaktor lagts till presstekniken. Detta gör våra presskopplingar unika.

VVS-rör system VVS produkter Avloppsteknik för snabba
Verktyg för presskopplingar och rörsystem och Megapress

Presskoppling verktyg

Med Viega pressteknik kan en ensam montör utföra krävande installationer med dimensioner upp till 108 mm. Viega har gjort det möjligt att komma åt presskopplingar på de mest otillgängliga platser – med hjälp av de flexibla dragbackarna med kardanknut är ingen pressning för svår. Profipress och megapress verktyg används för alla pressningar - inga andra verktyg behövs. Fördelarna med detta är många: mindre fel, snabbare och mindre arbete som dessutom kan utföras på ett litet utrymme och kopplingar som blir garanterat säkra och täta. Säkerhet, snabbhet och komfort som lönar sig. Viegas presskopplingar och pressverktyg från Tyskland har en hög kvalitet där alla detaljer är genomtänkta och designade av tyska ingenjörer.

Som ledande producent inom byggteknik och avloppsteknik erbjuder Viega tekniskt övertygande och praktiska totallösningar för användningsområdena dricksvatten, värme och gas samt lösningar för installationsväggar och avloppsteknik. Viega systemvärld ger dig fördelar: alla komponenter är perfekt anpassade till varandra. VVS-rörsystem av metall i källare och stigarledningar kan anslutas direkt till plaströr på våningsplanen. På detta sätt kan fördelarna med en ren, formstabil metallinstallation kombineras optimalt med flexibiliteten och monteringskomforten i en plastinstallation.

Genom att använda olika sorters material skapas optimala förutsättningar för varje användningsområde. Rostfritt stål passar extra väl till att användas i känsliga dricksvatten-, och blandinstallationer. Koppar ses däremot som ett äkta allround-material och täcker många olika användningsområden. Det gäller även rödgods, som är avsett för att användas i dricksvatteninstallationer och samtidigt kännetecknas av lång hållbarhet och beständighet vid mycket tuffa förhållanden.

Andra material, som stål med zink-nickel-beläggning eller C-stål, imponerar framför allt genom sin lönsamhet och extrema hållbarhet. Slutligen erbjuder material i plast nästan obegränsade användningsmöjligheter. De starka polymererna övertygar både i rörledningssystem med hög flexibilitet och lönsamhet samt i avloppsteknik som innovativt kvalitetsmaterial. För oss på Viega ser vi varje del av våra system som en del i en helhet. Våra världsberömda presskopplingar är en del av våra helhetslösningar.

Viega. Connected in Quality.

Dina uppgifter

Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Tecken kvar: 1000
Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy