Pressverktyg VVS

Med Viegas VVS-system finns inga begränsningar. Vi levererar lösningar för dricksvatten, gas, värme och ett flertal andra användningsområden i byggnader, industrianläggningar och fartyg.

För oss på Viega är materialvalen oerhört viktiga. Alla material vi arbetar med lever upp till våra enormt högt ställda krav på hållbarhet och kvalitet. Vi tillverkar samtliga av våra VVS-tillbehör och VVS-reservdelar i egna anläggningar för att inte kompromissa med kvaliteten.

Pressverktyg och rörkopplingar

Så är det inte med Viegas pressverktyg för VVS. En ensam montör kan utan problem utföra krävande installationer upp till 101,6mm. De flexibla dragbackarna med kardanknut gör att ingen pressning är för svår. Förutom den rent praktiska fördelen med att en ensam montör kan utföra avancerade jobb sparar Viegas pressverktyg också upp till 80% av montagetiden jämfört med svetsning (traditionella installationsmetoder)

Med Viegas pressverktyg för rörkopplingar behövs heller inte lödning, svetsning eller gängskärning, vilket ytterligare bidrar till en högre effektivitet och snabbare montering. Det leder också till en minskad brandrisk, en ökad säkerhet på arbetsplatsen samt mindre materialåtgång.

Tysktillverkade tryckverktyg VVS

Våra produkter är utvecklade, designade och tillverkade i Tyskland. Viegas system för presskoppling och pressverktyg är marknadsledande när det kommer till kvalitet och långsiktig hållbarhet. Kanske har det att göra med att vi lever efter mottot:

Kvalitet betyder allt. Utan kvalitet betyder allt ingenting.