Återgå Återgå

Profipress G

Allmänt

Presskopplingssystem med presskopplingar tillverkade av koppar, rödgods eller siliciumbrons* samt rör tillverkade av koppar enligt DIN EN 1057 och DVGW-​arbetsblad GW 392 lämpat för:

 • Gaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260 i gasinstallationer enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600) / DVFG-​TRF 2012
 • Gasol i gasfas för hemmabruk och kommersiell användning, kontrollerat enligt DVGW-​arbetsblad G 5614
 • Rörledningar för eldningsolja enligt DIN 51603‑1
 • Dieselbränsleledningar för dieselbränsle som sug- och tryckledningar enligt DIN EN 590 med hänsyn till byggkontrollants generella godkännande Z-38.4‑71

Presskopplingar
Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsbladG 5614, pkt 4.4.1 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Gul punkt, gul fyrkant och texten "Gas MOP 5 / GT1"

 • Visa mer
  Tätningselement
  HNBR, gul
  Material
  Koppar, rödgods: CC 499K
  Siliciumbrons*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (Allt material finns på 4MS positivlistan 15 Mars 2017)

  Dimensioner/material
  Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av koppar
  XL-​storlekar: d 64,0 av koppar
  Presskoppling med gänganslutning d 12–54 av rödgods
  XL-​presskoppling med gänganslutning d 64,0 av koppar

  Användningsområden
  Naturgas/gasol
  Eldningsolja/dieselbränsle (d 12–54)

  Observera
  För användningen i installationer för gas-, eldningsolje- och dieselbränsle­an­lägg­ningar är endast Viega koppar- och röd­gods­press­kopp­lingar godkända, som är märkta med en gul fyrkant och med "Gas MOP5 GT/1"!

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftområde
  Gas- och gasolinstallationer
  • Drift- och omgivningstemperatur -20 °C till +70 °C;
  • Drifttryck max 0,5 MPa
  • Vid HTB-​krav 650 °C/30 minuter max 0,1 MPa (1 bar)
  Eldningsolje- och dieselbränsleinstallationer
  • Drifttemperatur max 40 °C
  • Drifttryck -0,05 till +0,5 MPa

  Godkännanden
  Profipress G (d 12–54)
  • DVGW-​reg.-nr. DG-4550AU0070
  Profipress G XL(d 64,0)
  • DVGW-​reg.-nr. DG-4550AU0070

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se
  *)Materialförändring beror på den pågående produktionsändringen från rödgods till den världsomspännande
  standardlegerade siliciumbronsen.
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy