Återgå Återgå

Megapress

Allmänt

Flödesoptimerat presskopplingssystem tillverkat av olegerat stål 1.0308 med en yttre galvanisk zink-​nickel-​beläggning för svarta, galvaniserade, industrilackerade stålrör med pulverlackering. Presskoppling med skärring i rostfritt stål för att säkerställa anslutningens mekaniska styrka. Lämplig för utvändiga och dolda installationer av fördelar- och stigningsledningar.

Markering
Tillverkare, rördimension, charge, svart punkt på presslut, svart rektangel med symbol »Ej godkänt för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner«, orange/svart klistermärke borttagbart som pressningsindikator

 • Visa mer

  Megapress  Presskoppling med SC‑Contur
  Oavsiktligt opressade anslutningar märks omedelbart under täthetskontrollen.
  Viega hjälper till att upptäcka opressade anslutningar i följande tryckintervall med vatten, tryckluft eller inerta gaser:
  min. vattentryck: 0,1 MPa/1 bar/14,5 PSI
  max. vattentryck: 0,65 MPa/6,5 bar/94,3 PSI
  min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI
  max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

  Sealing element
  EPDM (ety­len­pro­pendien­gum­mi), pro­filtät­ning­s­ele­ment, svart, förmonterad

  Dimensioner
  D⅜–2, extern Ø 38,0 (DN32), extern Ø 44,5 (DN40), extern Ø 57,0 (DN50), stor­lekstill­gäng­lighet enligt nationella regelverk

  Verktyg
  Funktionssäkerheten för Viega-​presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att tillverka presskopplingarna rekommenderar på Viega att Viega-​pressverktyg används. Viega-​pressverktyg måste underhållas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

  Tillämpningsområden
  Industri- och anläggningsteknik
  Stängda kyl- och värmeanläggningar
  Tryckluftssystem
  Brandsläcknings- och sprinklersystem (beakta minimi- och maximiväggtjocklek)
  System för tekniska gaser (begäran krävs)

  Note
  Användningen av systemet för andra än de beskrivna användningsområdena och medierna måste stämmas av med Viega! För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

  installationsområden
  Lämpligt för stålrör enligt EN 10255, EN 10220/EN 10216‑1, EN 10220/EN 10217‑1.
  För användning i värmeanläggningar, följ VDI-​riktlinjer 2035 och DIN EN 12828.
  Inte avsedd för bränslegaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260 och dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner samt andra öppna system (undantag: modell 4213.2 godkänd för dricksvatten).

  Driftvillkor
  driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
  driftstryck max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

  material presskontakt
  Stål 1.0308
  siliciumbrons: CC246E / CuSi4Zn9MnP

  Note_Protection mot extern korrosion
  En zink-​nickel-​beläggning skyddar presskopplingarna optimalt mot korrosion – t.ex. om kondensvatten bildas i kylsystemet.
  Röret som används måste skyddas med lämpligt korrosionsskydd – beakta tillverkarens information.
  Rör och rö­ran­slut­nings­styc­ken ska isoleras på samma sätt i enlighet med de allmänt erkända tekniska reglerna.

  Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!
  De senaste Z- och in­stalla­tions­di­men­sio­ner­na samt ytterligare teknisk information finns på Viega-​webbplatsen och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter kontinuerligt. optimerad.

  Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy