Återgå Återgå

Megapress

Allmänt

Megapress pressdelar av olegerat stål 1.0308 kan användas på svarta, galvaniserade, industrilackerade och pulverlackerade stålrör enligt EN 10255 och enligt EN 10220 / EN 10216‑1 samt EN 10220 / EN 10217‑1.

Presskopplingar
Megapress presskopplingar är tillverkade av olegerat stål 1.0308 med ett utvändigt lager av galvaniserat zink-​nickel.
Alla storlekar med SC‑Contur-anslutning som läcker synligt när de är opressade. SC‑Contur är certifierat enligt DVGW W 534, punkt 12.14.
Läckage uppstår vid opressad koppling vid påfyllning av systemet och vid ett tryck från 0,1 MPa–0,65 MPa. Vid provttryckning med luft eller inverta gaser syns ett tryckfall på manometern vid provtryckning mellan 22 hPa–0,3 MPa.

 • Visa mer
  Märkning
  Alla delarna är märkta med symbol ”ej för dricksvatten”.

  Megapress

  Tätningselement
  EPDM, svart (etylen-​propylen-​dien-​kautschuk); ej beständig mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

  Dimensioner
  D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50); extern Ø 38,0 (DN32); extern Ø 44,5 (DN40); extern Ø 57,0 (DN50)
  D=utvändig rördiameter enligt EN 10255

  Användningsområden
  Industri- och anläggningsteknik
  Slutna kyl- och värmeanläggningar
  Tryckluftsanläggningar
  Brandsläcknings- och sprinklersystem
  Anläggningar för tekniska gaser (förfrågan krävs)

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftområde
  • Drifttemperatur max. 110 °C (EPDM)
  • Drifttryck max. 1,6 MPa (PN 16)

  Observera
  Megapress är lämpat för
  • Brandsläcknings- och sprinklersystem (den obligatoriska minsta och maximala väggtjockleken måste observeras)
  • Rör med EN 10220 / EN 10216‑1 / EN 10217‑1:
   Rör översikt 1: D⅜–D2
   Rör översikt 2: Utvändig -Ø 38,0; Utvändig -Ø 57,0
   Rör översikt 3: Utvändig -Ø 44,5
  Megapress-systemet är inte lämpat för
  • Bränngaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260
  • Dricksvatteninstallationer och andra öppna system (undantag modell 4213.2)

  Notera - An­vänd­nings­be­gräns­ningar för värmesystem
  Vänligen obeservera VDI 2035 och EN 12828!


  Megapress-komponenter får enbart användas tillsammans med delar som hör till systemet!

  Skydd mot utvändig korrosion
  Presskopplingarna skyddas optimalt mot korrosion genom en zink-​nickel-​beläggning av hög kvalitet – t.ex. om kondens bildas i kylsystem.
  Röret som används måste skyddas med lämplig rostskyddsbehandling – observera tillverkarens information.
  Rör och kopplingar skall isoleras enligt vedertagna tekniska regler.

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy