Megapress: Pressystemet som ersätter svetsning

Med Megapress kan till och med tjockväggiga stålrör förbindas på några få sekunder. Installatören kan spara upp till 60% av montagetiden jämfört med svetsning.

Svarta stålrör har fram till i dag i första hand svetsats. Viega Megapress svetsdelar är en lösning för rörinstallationer som är säkrare, lättare och mer ekonomisk. 

Inte för att svetsning av stålrör är en dålig installationsmetod, men det är inte helt okomplicerat. Hög tidsåtgång, brandrisk och stor fysisk belastning gör svetsningen mindre ekonomskt intressant.Tunga gasflaskor och svetsutrustning ska bäras fram och flyttas efterhand, vilket kan vara problematiskt särskilt om installationerna ska ske i takhöjd eller på otillgängliga ställen där svetsning bara kan utföras med hjälp av spegel.

Ingen väntetid. Kan användas omedelbart.

Pressning av stålrör med Viega Megapress är enkel och företas i få steg. För installatören är det inte längre frågan om vilken tjocklek rören har, så länge rören är producerade enligt  DIN EN ISO 6708 eller DIN EN10220/10255. Resultatet är en säker och garanterat tät installation. Ytterligare tidsbesparing sker vid avkylning och för att det inte finns behov för brandvakt, som ofta krävs vid svetsning.

Upp till 60% snabbare

Presstekniken är inte bara säkrare och lättare, utan också mer effektiv. Jämfört med svetsning sparar installatören upp till 60% på installationstiden genom att använda Megapress. Andra metoder som gängdelar, rillade rör och kopplingsförbindningar är betydligt mer tidskrävande än presstekniken.

Downloads