Chansa aldrig.

Ibland kanske det kan vara bra att chansa. Men inte i vår bransch. Därför har alla våra presskopplingar läckageindikatorn SC-contur. Med den upptäcker du alltid en opressad koppling även vid mycket lågt tryck. Det är en förhållandevis billig och mycket enkel försäkring mot framtida kostsamma skador.  

Viega SC-contur – 100 % läckage på alla opressade kopplingar.

SC contur är en säkerhetsteknik certifierad av DVGW som ser till att kopplingen är garanterad otät när den inte är pressad. Det gör att man direkt upptäcker kopplingar som av misstag inte pressats vid en täthetskontroll. Viegas läckageindikator är metallisk och utformad som ett spår i godset innanför o-ringen. En lösning som vi är ensamma om på marknaden.

Redan vid påfyllning av systemet kan man upptäcka en opressad koppling och läckageindikatorn fungerar garanterat mellan 1.0 och 6,5 bar vid täthetskontroll med vatten och mellan 0,22 och 3 bar vid så kallad ”torr” täthetskontroll. Det innebär att en opressad koppling alltid upptäcks och kan åtgärdas för att förhindra följdskador innan systemet tas i drift.

SC-contur gör både installationen effektivare och säkrare samt underlättar mycket för oss installatörer under hela processen.

Rob Elliot , Axis VVS

SC-Contur är en unik lösning där läckageindikatorn är utformad som ett spår i godset bakom o-ringen.