Smartloop Inliner system

Viegas genialiska Smartloop Inliner-system:
Ekonomisk och lönande renovering av flervåningsfastigheter

Renovering av bruksvattenanläggningar i flervåningsfastigheter innebär ofta mycket stora utmaningar i form av trånga schakt och inte minst förskjutningar vid bjälklag. Med cirkulationsrörets extra stora flexibilitet i Smartloop Inliner-systemet har det här arbetet gjorts mångdubbelt enklare, och vi erbjuder därmed en helt unik och konkurrenskraftig lösning på renovering.

 

 

Fördelar:
  • 20 till 30 % mindre värmeförluster.
  • Rätt temperatur på vattnet och god cirkulation ger hög vattenkvalitet.
  • Mindre värmeavgivning i schakten minskar uppvärmningen av kallvattenledningen.
  • Ca 15% lägre kostnader för håltagning, brandskydd, isolering och fästmaterial.
  • Lägre monteringskostnader.
  • Större bostadsyta då det krävs mindre installationsschakt.
  • Det flexibla smartloop röret gör det möjligt med sidoförskjutningar på stigarröret.
  • Beprövad teknik

Spar tid, plats, material och inte minst energi.

Vid tappvatteninstallationer installeras cirkulationsledningen normalt parallellt med varmvattenröret. Viega har i mer än 10 år kunnat erbjuda ett intressant alternativ: Det energibesparande Smartloop Inliner systemet. Lösningen minskar installationskostnaderna, sparar plats och säkerställer en stabil temperatur i hela stigarledningen. Med hjälp av Viegas Easytop cirkulationsventil får du också kontroll på temperaturen och bakterierna!

Förutom att vara bra för miljön vid nybyggnation, är rör-i-rör lösningen också perfekt vid renovering i äldre byggnader där platsen i rörschakten ofta är begränsade.

Dina uppgifter

Vänligen kontrollera dina uppgifter. 150
Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Vänligen kontrollera dina uppgifter. 150
Tecken kvar: 1000