Smartloop Inliner system

Viegas genialiska Smartloop Inliner-system:
Ekonomisk och lönande renovering av flervåningsfastigheter

Renovering av bruksvattenanläggningar i flervåningsfastigheter innebär ofta mycket stora utmaningar i form av trånga schakt och inte minst förskjutningar vid bjälklag. Med cirkulationsrörets extra stora flexibilitet i Smartloop Inliner-systemet har det här arbetet gjorts mångdubbelt enklare, och vi erbjuder därmed en helt unik och konkurrenskraftig lösning på renovering.

 

 

Fördelar:
  • 20 till 30 % mindre värmeförluster.
  • Rätt temperatur på vattnet och god cirkulation ger hög vattenkvalitet.
  • Mindre värmeavgivning i schakten minskar uppvärmningen av kallvattenledningen.
  • Ca 15% lägre kostnader för håltagning, brandskydd, isolering och fästmaterial.
  • Lägre monteringskostnader.
  • Större bostadsyta då det krävs mindre installationsschakt.
  • Det flexibla smartloop röret gör det möjligt med sidoförskjutningar på stigarröret.
  • Beprövad teknik

Spar tid, plats, material och inte minst energi.

Vid tappvatteninstallationer installeras cirkulationsledningen normalt parallellt med varmvattenröret. Viega har i mer än 10 år kunnat erbjuda ett intressant alternativ: Det energibesparande Smartloop Inliner systemet. Lösningen minskar installationskostnaderna, sparar plats och säkerställer en stabil temperatur i hela stigarledningen. Med hjälp av Viegas Easytop cirkulationsventil får du också kontroll på temperaturen och bakterierna!

Förutom att vara bra för miljön vid nybyggnation, är rör-i-rör lösningen också perfekt vid renovering i äldre byggnader där platsen i rörschakten ofta är begränsade.

Dina uppgifter

Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Vänligen kontrollera dina uppgifter.
Tecken kvar: 1000
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy