Viega pressback med snap-funktion

Viega har utvecklat nya pressbackar med snap-funktion som underlättar alla installationer, där du kan arbeta med en hand fri och en hand på pressmaskinen.

Picco pressback med enhands-snap-funktion gör det lättare att pressa metallrör med vår Pressgun Picco och möjliggör enhandsfattning under hela arbetsflödet. Detta kommer att ge ett förbättrat arbetsflödet samt ökar arbetssäkerheten. 

För att pressa öppnas pressbacken med en lätt beröring och pressbacken hålls öppen av en fjäder och stängs först när man trycker på startknappen. Pressningen kommer att slutföras genom att hålla startknappen inne. Genom ett kort tryck på startknappen stängs pressbacken, men kan ändå öppnas om det finns behov av att ändra backens läge. Därefter utförs pressningen genom att trycka på startknappen igen.

Pressbackar med snap-funktion finns i storlekarna 12-35 mm för metallpressystemet (förutom Megapress).

Teknik
Pressbacken öppnas för hand, med en lätt beröring och hålls öppen med hjälp av en fjäder och stängs med kort tryck på startknappen. När pressbacken sitter ordentligt monterad kan pressningen genomföras med ännu ett tryck på startknappen.

Fördelar
Den första enhandsfunktionen av Viega Pressgun Picco garanterar högre säkerhet för användaren, speciellt när man arbetar på stegar eller byggnadsställningar. Dessutom kan installationsdelarna hållas fast och justeras med den fria handen. Finns för alla Viega metallpressystem (förutom Megapress).