Återgå Återgå

Profipress S

Allmänt

Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar, rödgods och siliciumbrons, kontrollerade enligt DVGW-​arbetsblad W 534 med DVGW-​godkännandemärke, rör av koppar enligt DIN EN 1057 för värmeinstallationer med drifttemperaturer på T = 140 °C och kortsiktiga högsta temperaturer på Tmax = 280 °C, t.ex. solfångar-, fjärrvärme- och låg­trycksång­an­lägg­ningar.

Presskopplingar
Alla storlekar med SC‑Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

 • Visa mer
  Märkning
  Vit punkt och vit fyrkant med texten "FKM"

  Tätningselement
  FKM, mattsvart

  Material
  koppar, rödgods: CC 499K
  Siliciumbrons*:CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (Allt material finns tillgängligt på 4MS positivlista 15 Mars 2017)

  Dimensioner/material
  Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35 av koppar
  Presskoppling med gänganslutning av rödgods

  Användningsområden
  Solvärmeanläggningar (plana solfångare/​vakuumsolfångare)
  Fjärrvärmeanläggningar
  Lågtrycksånganläggningar

  Användning för anläggningar med tillsatser – t.ex. korrosions- eller frostskyddsmedel i hetvattnet – eller andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftområde
  Solvärmeanläggningar (plana solfångare/​vakuumsolfångare)
  • Drifttemperatur max. 140 °C; kort max 280 °C
  • Drifttryck max. 1,6 MPa
  Fjärrvärmeanläggningar
  • Drifttemperatur max. 140 °C
  • Drifttryck max. 1,6 MPa
  Lågtrycksånganläggningar
  • Drifttemperatur max. 120 °C
  • Drifttryck max. 0,1 MPa

  Observera
  Användningen av Profipress S- och Profipress-kopplingar med FKM-​tätningselement i dricksvatten- och gasinstallationer är inte tillåtet!

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

  *) Materialförändring beror på den pågående produktionsändringen från rödgods till den världsomspännande standardlegerade siliciumbronsen.
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy