Återgå Återgå

Megapress S T-rör

med SC‑Contur
  • för stålrör enligt EN 10220/10255
  • olegerat stål, zink-​nickel-​beläggning
  • pressanslutningar

utrustning

FKM tätningselement, skärringar, skiljeringar

Modell 4318

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

VdS (tyskt säkerhetsintyg) fv DN D1 D2 D3 VE artikel RSK-​nr mängd
10 5 770 150 1543405
15 ½ ½ ½ 5 770 167 1543406
20 ¾ ¾ ¾ 5 770 174 1543407
25 1 ½ 1 5 770 228 1543408
25 1 1 1 5 770 181 1543409
32 1¼ ¾ 1¼ 1 770 235 1543410
32 1¼ 1¼ 1¼ 1 770 198 1543411
40 1½ ½ 1½ 1 770 242 1543412
40 1½ 1 1½ 1 770 259 1543413
40 1½ 1½ 1½ 1 770 204 1543414
50 2 ¾ 2 1 770 266 1543415
50 2 1¼ 2 1 770 273 1543416
50 2 2 2 1 770 211 1543417

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

VdS (tyskt säkerhetsintyg) fv DN D1 D2 D3 filstorlek artikel RSK-​nr
10 90,1 kB 770 150 1543405
15 ½ ½ ½ 108,4 kB 770 167 1543406
20 ¾ ¾ ¾ 109,4 kB 770 174 1543407
25 1 ½ 1 128,5 kB 770 228 1543408
25 1 1 1 123,2 kB 770 181 1543409
32 1¼ ¾ 1¼ 124,1 kB 770 235 1543410
32 1¼ 1¼ 1¼ 121,4 kB 770 198 1543411
40 1½ ½ 1½ 88,8 kB 770 242 1543412
40 1½ 1 1½ 128,6 kB 770 259 1543413
40 1½ 1½ 1½ 122,5 kB 770 204 1543414
50 2 ¾ 2 85,8 kB 770 266 1543415
50 2 1¼ 2 128,6 kB 770 273 1543416
50 2 2 2 124,1 kB 770 211 1543417

Z-dimensioner

VdS (tyskt säkerhetsintyg) DN D1 D2 D3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] artikel RSK-​nr
10 22 21 22 46 45 46 770 150 1543405
15 ½ ½ ½ 25 24 25 52 51 52 770 167 1543406
20 ¾ ¾ ¾ 28 27 28 58 57 58 770 174 1543407
25 1 ½ 1 31 31 31 65 58 65 770 228 1543408
25 1 1 1 31 32 31 65 66 65 770 181 1543409
32 1¼ ¾ 1¼ 36 35 36 82 65 82 770 235 1543410
32 1¼ 1¼ 1¼ 36 35 36 82 81 82 770 198 1543411
40 1½ ½ 1½ 40 37 40 87 64 87 770 242 1543412
40 1½ 1 1½ 40 38 40 87 72 87 770 259 1543413
40 1½ 1½ 1½ 40 39 40 87 87 87 770 204 1543414
50 2 ¾ 2 46 46 46 96 75 96 770 266 1543415
50 2 1¼ 2 46 45 46 96 92 96 770 273 1543416
50 2 2 2 45 46 45 95 96 95 770 211 1543417

Nedladdningar