Återgå Återgå

Prestabo

Allmänt

Flödesoptimerat presskopplingssystem med olegerat press­kopp­ling­sele­ment av stål 1.0308. Galvaniserad på utsidan (blåkromerad). Presskoppling för att skydda tätningselementet utrustat med cylindrisk rörledning. Presskoppling från d64,0 med skärring i rostfritt stål för att säkerställa anslutningens mekaniska styrka. För skydd är rör utrustade med rörproppar. Presskraften appliceras framför och bakom sätet för tätningselementet. Lämplig för utvändiga och dolda installationer av fördelar- och stigningsledningar.

Olegerat stålrör 1.0308
Galvaniserad på utsidan (blåkromerad).
Lämplig för värme-, sol- och luft­kondi­tio­ne­rings­sy­stem.

 • Visa mer
  PP-​belagd systemrör av olegerat stål 1.0308 (E235)
  Galvaniserad på utsidan (blåkromerad).
  Utvändigt försedd med en ny plasthölje av polypropen (PP) i vitt (RAL 9001).
  Lämplig för värme-, sol- och luft­kondi­tio­ne­rings­sy­stem.

  Olegerat stålrör 1.0215
  ut- och invändigt sendi­zi­mir­gal­vaniserad.
  Lämplig för sprinkler- och tryckluftssystem.

  Markering
  Tillverkare, rördimension, charge, röd punkt på presslut, symbol »Ej godkänd för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner«, röda linjen på rören, röd rörplugg, vit rörplugg (send­zi­mir­gal­vaniserad), borttagbart orange klistermärke som pressningsindikator från d64,0


  Prestabo  Presskoppling med SC‑Contur
  Oavsiktligt opressade anslutningar märks omedelbart under täthetskontrollen.
  Viega hjälper till att upptäcka opressade anslutningar i följande tryckintervall:
  min. vattentryck: 0,1 MPa/1 bar/14,5 PSI
  max. vattentryck: 0,65 MPa/6,5 bar/94,3 PSI
  min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI
  max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

  Sealing element
  EPDM (etylenpropylengummi), svart, förmonterad

  Dimensioner
  d12–108,0, stor­lekstill­gäng­lighet enligt nationella regelverk

  Verktyg
  Funktionssäkerheten för Viega-​presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att tillverka presskopplingarna rekommenderar på Viega att Viega-​pressverktyg används. Viega-​pressverktyg måste underhållas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

  Tillämpningsområden
  Stängda kyl- och värmeanläggningar
  Industri- och anläggningsteknik
  Sprinklersystem (varmgalvaniserat rör)
  Tryckluftssystem (varmgalvaniserat rör)
  Solvärmeanläggningar med plankollektorer
  Solinstallationer med vakuumsamlare (endast med FKM-​tätningselement)

  Note
  Användningen av systemet för andra än de beskrivna användningsområdena och medierna måste stämmas av med Viega! För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

  installationsområden
  Presskopplingssystem med presskopplingar och rör enligt DIN EN 10305‑3.
  För användning i värmeanläggningar, följ VDI-​riktlinjer 2035 och DIN EN 12828.

  Driftvillkor med EPDM-​tätningselement
  driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
  driftstryck max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

  material presskontakt
  Stål 1.0308

  Note_Storage och transport
  För att säkra kvaliteten på Prestabo-rören ska följande beaktas vid transport och förvaring:
  Förpacknings- och skyddsfolier (endast vid PP-​mantlade rör) bör tas bort först direkt innan användningen.
  Rörändarna ska vara stängda med skyddskåpor vid leveransen.
  Rören bör inte förvaras direkt på golvet.
  Rörytorna bör ej kläs med skyddsfolie eller plaster.
  Vid lastning och avlastning bör rören inte dras över trösklar.

  Note_Protection mot extern korrosion
  Prestabo-rör och presskopplingar skyddas utvändigt av en förzinkning.
  Vid kontakt med fuktighet (kondensvatten, nederbörd under byggfasen, puts- och stänkvatten etc.) eller byggmaterial med korrosiv verkan (spackelmassa, golvmassa etc.) kan det här zinkskiktet dock inte ge något varaktigt skydd mot utvändig korrosion. följande skyddsåtgärder rekommenderas:
  Användning av isoleringsslang med slutna celler vid omsorgsfull tätning av alla stöt- och skärkanter genom lämplig fastlimning.
  Fuktighetstätning av dragna rörledningar med hjälp av separeringsfolie i golvuppbyggnaden.
  Placering av rörledningar utanför områden med fuktrisk.
  Vid frekvent rengöring av golv med vatten och rengörings-/​desinfektionsmedel, till exempel på äldreboende och vårdinrättningar samt sjukhus bör man undvika synliga radiatoranslutningar i golvet. Anslutningar i väggen gör rengöringsarbetet lättare och utesluter förhöjd korrosionsrisk.
  Vid radiatoranslutning i golvet måste fackmässigt korrosionsskydd och fackmässig försegling av fogarna säkerställas. Annars finns det en fara för att rengöringsvattnet tränger in, vilket gör isoleringen fuktig och därmed ger ökad risk för korrosion.
  Har man till exempel med hjälp av ovanstående åtgärder inte lyckats försäkra sig om långvarigt skydd mot fukt eller om användningsområdet har särskilda krav, som till exempel kylcirkulationer, måste ett komplett utvändigt korrosionsskydd appliceras som förhindrar korrosion.

  Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!
  De senaste Z- och in­stalla­tions­di­men­sio­ner­na samt ytterligare teknisk information finns på Viega-​webbplatsen och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter kontinuerligt. optimerad.

  Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy