Återgå Återgå

Profipress G gaskulventil

med SC‑Contur
  • pressanslutningar
  • låsbar

utrustning

Ventilhus av rödgods, tätningselement HNBR

Tekniska data

HTB (högre termisk belastbarhet) 650 °C/30 min GT1
drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN‑DVGW‑G-kontrollmärke

Modell 2670

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

DN d VE artikel mängd
15 15 1 492 854
15 18 1 492 861
20 22 1 492 878
25 28 1 492 885
32 35 1 492 892
40 42 1 492 908
50 54 1 492 915

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

DN d filstorlek artikel
15 15 305,6 kB 492 854
15 18 313,7 kB 492 861
20 22 267,6 kB 492 878
25 28 257,1 kB 492 885
32 35 646,7 kB 492 892
40 42 767,0 kB 492 908
50 54 837,9 kB 492 915

Nedladdningar