Monteringstillbehör för gasmätare med en och två stosar