Återgå Återgå

Profipress böj 45°

med SC‑Contur
  • koppar
  • pressanslutningar

utrustning

EPDM-​tätningselement

Modell 2426

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

VdS (tyskt säkerhetsintyg) d VE artikel RSK-​nr mängd
12 10 292 409 1769046
14 10 444 051
15 10/100 292 348 1770439
16 10 444 068
18 10/100 292 416 1770440
22 10/100 292 355 1770441
28 5/50 292 362 1770442
35 5 292 379 1770443
42 5 292 386 1770444
54 1 292 393 1770446

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

VdS (tyskt säkerhetsintyg) d filstorlek artikel RSK-​nr
12 64,6 kB 292 409 1769046
14 64,8 kB 444 051
15 64,4 kB 292 348 1770439
16 65,6 kB 444 068
18 67,5 kB 292 416 1770440
22 67,2 kB 292 355 1770441
28 68,0 kB 292 362 1770442
35 69,6 kB 292 379 1770443
42 70,4 kB 292 386 1770444
54 75,9 kB 292 393 1770446

Z-dimensioner

d Z [mm] L [mm] Z* [mm] L* [mm] artikel RSK-​nr
12 6 24 292 409 1769046
14 7 26 444 051
15 7 29 8 30 292 348 1770439
16 8 27 444 068
18 7 29 9 31 292 416 1770440
22 11 34 9 32 292 355 1770441
28 12 36 14 38 292 362 1770442
35 15 41 17 43 292 379 1770443
42 17 53 21 57 292 386 1770444
54 22 62 27 67 292 393 1770446

Nedladdningar