Återgå Återgå

Sanpress insticksstycke

  • rödgods eller siliciumbrons
  • insticksända, R-​gänga

utrustning

Polygon

Modell 2211.1

Bruksanvisning

Artikeltabell

d R VE artikel RSK-​nr mängd
12 ½ 5 291 310 1769218
15 ½ 5 115 418 1769219
18 ½ 5 285 081 1769220
18 ¾ 5 285 104 1769221
22 ½ 5 119 676 1769222
22 ¾ 5 116 767 1769223
28 1 5 122 034 1769224
35 1¼ 5 125 288 1769225
42 1½ 1 132 231 1769226

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

d R filstorlek artikel RSK-​nr
12 ½ 47,7 kB 291 310 1769218
15 ½ 49,8 kB 115 418 1769219
18 ½ 45,5 kB 285 081 1769220
18 ¾ 45,8 kB 285 104 1769221
22 ½ 46,3 kB 119 676 1769222
22 ¾ 44,9 kB 116 767 1769223
28 1 57,1 kB 122 034 1769224
35 1¼ 49,7 kB 125 288 1769225
42 1½ 52,0 kB 132 231 1769226

Z-dimensioner

d R L [mm] WS [mm] artikel RSK-​nr
12 ½ 47 22 291 310 1769218
15 ½ 49 22 115 418 1769219
18 ½ 50 22 285 081 1769220
18 ¾ 56 27 285 104 1769221
22 ½ 53 22 119 676 1769222
22 ¾ 58 27 116 767 1769223
28 1 62 34 122 034 1769224
35 1¼ 66 43 125 288 1769225
42 1½ 78 50 132 231 1769226

Nedladdningar